Lodní doprava in deutsch Lodní doprava in english Lodní doprava w języku polskim Lodní doprava на русском языке
Lodní doprava in deutsch Lodní doprava in english Lodní doprava w języku polskim Lodní doprava на русском языке

Stálé expozice –
Lodní doprava

Výstava o lodní dopravě je uzavřena až do 2. května 2017.

Lodě byly před vynálezem železnice nejdůležitějším dopravním prostředkem. Po vodě se tehdy dalo cestovat a převážet zboží mnohem rychleji, pohodlněji a spolehlivěji než po souši. Lodě ovšem nepřevážely pouze lidi a zboží, nýbrž – od města k městu, ze země do země, z kontinentu na kontinent – také zprávy, myšlenky a vědomosti.
Návštěvníci při vstupu do nové stálé expozice lodní dopravy nazvané „Napněte plachty!“ nastoupí na palubu lodi a ve velkolepě stylizovaném lodním trupu se vydají na velkou plavbu tisíciletím dějin říční i námořní dopravy.
S pomocí nádherných modelů a dosud nikdy neprezentovaných skvostných velkoformátových exponátů se na jedné straně dozvědí mnohé o životě na řekách, o Saské paroplavební společnosti nebo říční dopravě z dob NDR, na straně druhé pak např. o zaoceánských plavbách, o východoněmecké zámořské dopravě a rybářství.
Expozice ale není zaměřena pouze na dopravní prostředky a techniku, nýbrž hlavně na lidi, kteří s vodou, u vody a na vodě žijí a pracují. Na video-terminálech je možné naslouchat mnoha námořníkům, vypravujícím o svém životě na palubě. Na audio-zastaveních, nazvaných ostrovy času, informuje fiktivní rodina o svém všedním životě.
Návštěvníci, kteří tváří v tvář napínavým příběhům a exponátům dostanou chuť naskočit do nejbližší lodi, si mohou prostřednictvím digitální hry na regatu navrhnout svou vlastní loď a pustit se do soutěže proti soupeřům.