Železnice in deutsch Železnice in english Železnice w języku polskim Železnice на русском языке
Železnice in deutsch Železnice in english Železnice w języku polskim Železnice на русском языке

Stálé expozice – Železnice

Největší výstavou je Železnice s významnými zastávkami historie saské a německé železnice.

Zažijte saskou i něměckou historii železnic od počátků do roku 1993 pomocí hodnotných originálů a modelů. První německé dálkové železnici Lipsko – Drážďany je věnováno mnoho prostoru. Mezi vý znamný mi exponáty bohaté sbírky kolejový ch vozidel jsou v JOHANNEU k vidění nejstarší kompletně dochovaná německá parní lokomotiva »Muldenthal« (1861), salonní vůz z vlaku saského dvora (1885) a svého č asu nejvý konnější železnič ní motor světa (1924).

Pro aktivní návštěvníky:
Prohlédněte si stanoviště strojvedoucího úzkokolejné lokomotivy IV K 99 535 (1898) a elektrické lokomotivy E71 30 (1921).