O nádherných gondolách, přepychových kočárech a koňských koblížkách

Přesně před třemi sty lety, v roce 1719, bylo saské kurfiřtství na prahu svého postupu do 1. ligy evropských velmocí. Sňatek saského prince Fridricha Augusta II. (1697–1763) s devatenáctiletou císařskou dcerou a arcivévodkyní Marií Josefou Rakouskou (1699–1757) se měl pro Sasko stát vstupenkou do tohoto exkluzívního klubu.

U příležitosti jejich svatby uspořádal otec ženicha, kurfiřt Fridrich August I. Saský (1670–1733), zvaný August Silný, v Drážďanech nádhernou slavnost. Přicestovalo na ni více než tisíc převážně urozených hostů z celé Evropy a slavilo se celý měsíc. Oslavy byly zahájeny slavnostním vjezdem nevěsty ve skvostném pozlaceném kočáře do města a Rezidenčního zámku.

Seznamte se s tím, jak ženich s nevěstou do Drážďan přicestovali, jaké dopravní prostředky v té době využívali a co vůbec cestování v raném novověku znamenalo.

V Drážďanech lze dodnes na mnoha místech obdivovat nádherné barokní stavby. Rovněž mnohé zahrady jsou vybudovány s využitím bujného barokního tvarosloví. Tato výstava v podobě barokní zahrady nabízí možnost seznámit se s dopravou 18. století a krok za krokem sledovat cestu nevěsty, anebo se přímo zapojit do oslav.

Vzhůru na cestu!

Na této internetové stránce používáme soubory cookie. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají zlepšovat tuto webovou stránku, a tím Vám nabídnout maximální pohodlí. Podrobná vysvětlení k používané technice, partnerům a právním podkladům pro zpracování naleznete v našem prohlášení o ochraně dat. Pro otevření naší internetové nabídky v úplném rozsahu klikněte prosím na „Souhlasím“.

Souhlasím