“Event management” drážďanských oslav

Přípravy na oslavy začaly již na podzim roku 1718. Jejich řízení – od stavebních projektů přes dvorské záležitosti až po umělecké ztvárnění – se ujal sám August Silný.

Pozvánky obdrželo nejméně sedm knížat, 300 hrabat, 200 baronů a přes 500 dalších aristokratů. Pro zahraniční hosty, jejich služebnictvo, vozy a koně, včetně najatých umělců, bylo připraveno ubytování. Dále nechal kurfiřt opatřit nábytek, drahocenné látky, stříbrné svícny, porcelán a dalších luxusní výrobky. Navíc v roce 1718 nechal v Paříži pro příjezd nevěsty vyrobit nový okázalý slavnostní kočár. Výroba vozu této velikosti trvala až devět měsíců.

V saské konírně bylo v této době chováno kolem 500 koní, část z nich byla ustájena zde v Johanneu. Koně byly nakupovány mimo jiné na veletrhu v Lipsku, stejně tak i 26 mul, které byly přivedeny z Itálie 25. dubna 1719.

Mezi další personál patřili poslové, formani, lodníci, pacholci ve stájích, nosiči nosítek, ale třeba i italský cukrář Brentano ve dvorní kuchyni. Potraviny, jako např. obilí nebo dobytek, byly na drážďanský dvůr dodávány z celého Saska. Saský dvůr dokonce v roce 1706 zřídil speciální kočár pro potřeby kuchyně, jímž byl zajišťován rychlý transport potravin. Tímto kočárem bylo dováženo čerstvé a exotické zboží z Lipska, které bylo v této době významným obchodním centrem.

Planetární slavnosti – symbolická party

Po úvodním týdnu oslav, během něhož se Marie Josefa zotavovala z namáhavého cestování, započaly planetární slavnosti, jež se konaly pod heslem „Constellatio Felix“ (šťastná konstelace hvězd). Myšlenkou Augusta Silného bylo zorganizovat na počest novomanželů nádherné slavnosti, které byly postupně zasvěceny každému ze sedmi planetárních bohů (bůh slunce Sol, Mars, Jupiter, Diana/Luna, Merkur, Venuše a Saturn). K tomu byly na různých místech kombinovány nejrůznější turnaje, lovy, bankety a ohňostroje.

Vrcholem těchto oslav byla slavnost zasvěcená Saturnovi v údolí Plauenscher Grund, nacházejícím se dnes na předměstí Drážďan. Slavnost byla věnována saskému hornictví a odkazovala na bohatství a ekonomickou sílu Saska. Po nákladném světelném představení na skalní stěně se konala přehlídka 1600 horníků a hutníků. Jen pro tuto slavnost musely být pořízeny tisíce voskovic.

Parkování

Pozvaní hosté přijeli se svým doprovodem. Zajištění míst pro tolik koní a vozů představovalo mimořádnou výzvu. Třeba výjezdová trasa po skončení ceremoniálního vjezdu do Drážďan musela být dobře naplánována, neboť velice složité bylo již jen seřazování jednotlivých vozů v úzkých ulicích města. Poté co všechny vozy a koně projely nádvořím zámku, pokračovaly v tomtéž pořadí Wilsdruffskou branou, jenž se kdysi nacházela poblíž dnešního náměstí Postplatz, na louky u tehdejší vsi Ostra, na níž se shromáždily. Následně průvod objel město od západu, čímž se dostal k místům vyhrazeným pro ubytování. Mnoho hostů bylo ubytováno v oblasti kolem náměstí Altmarkt a Neumarkt. Dozajista bylo dbáno o to, aby i další koně a vozy našly místo na dvorcích a dvorech domů.

Na této internetové stránce používáme soubory cookie. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají zlepšovat tuto webovou stránku, a tím Vám nabídnout maximální pohodlí. Podrobná vysvětlení k používané technice, partnerům a právním podkladům pro zpracování naleznete v našem prohlášení o ochraně dat. Pro otevření naší internetové nabídky v úplném rozsahu klikněte prosím na „Souhlasím“.

Souhlasím