Tiráž

Vydavatel

Verkehr­s­museum Dresden gGmbH
Augustusstraße 1
01067 Dresden

Ředitel/jednatel:
Joachim Breuninger

Telefon: 0351 8644-0
Fax: 0351 8644-110
E-mail:

Za obsah odpovídá:
Joachim Breuninger

Sídlo společnosti: Drážďany
Obvodní soud Drážďany
HRB 23641
Daňové č.: 203/124/00813

Design / progra­mování / CMS

Heimrich & Hannot GmbH
An der Frauen­kirche 12
01067 Dresden

Telefon: 0351 81609-10
Fax: 0351 81609-36
E-mail:

www.heimrich-hannot.de

Omezení odpovědnosti

Obsah této webové stránky byl vytvořen s maximální pečlivostí. Poskytovatel však nepřebírá záruku za správnost, úplnost a aktuálnost poskyt­nutého obsahu. Za omyly nebo tiskové chyby se neručí.

Externí odkazy

Tato webová stránka obsahuje propojení na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Tyto webové stránky podléhají odpovědnosti příslušných provozo­vatelů. Poskytovatel těchto webových stránek zkontroloval při prvním propojení externích odkazů obsah cizích stránek s ohledem na případné porušení práv. V té době nebyla žádná porušení práv zjevná. Poskytovatel těchto webových stránek nemá vliv na aktuální ani budoucí podobu a obsah propojených stránek.

Autorská práva a práva na ochranu uměleckého výkonu

Obsah uveřejněný na této webové stránce podléhá německému zákonu na ochranu autorských práv a ochranu uměleckého výkonu. K jakémukoli využití, které nepovoluje zákon na ochranu autorských práv a zákon na ochranu uměleckého výkonu, je nutný předchozí písemný souhlas poskyto­vatele nebo příslušného vlastníka práv. To platí zejména pro rozmno­žování, úpravu, překlady, ukládání, zpraco­vávání, resp. předávání obsahu do databází nebo jiných elektro­nických médií a systémů. Obsah a práva třetích osob jsou přitom příslušným způsobem označena. Všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů

Zde se dostanete k našim Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Obrazový materiál

flitzi.jpg

hauschild.jpg

burning-concrete.jpg

motorrad.jpg

sonderauss­tellung_burning_concrete.jpg

Fotografie návštěvníků muzea: Jan Gutzeit

Na této internetové stránce používáme soubory cookie. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají zlepšovat tuto webovou stránku, a tím Vám nabídnout maximální pohodlí. Podrobná vysvětlení k používané technice, partnerům a právním podkladům pro zpracování naleznete v našem prohlášení o ochraně dat. Pro otevření naší internetové nabídky v úplném rozsahu klikněte prosím na „Souhlasím“.

Souhlasím