Stopka redakcyjna

Wydawca

Verkehr­smuseum Dresden gGmbH
Augustus­straße 1
01067 Dresden

Dyrektor/Prezes
Joachim Breuninger

telefon: 0351 8644-0
faks: 0351 8644-110
e-mail:

Odpowie­dzialny za treść:
Joachim Breuninger

Siedziba spółki: Drezno
Sąd rejonowy w Dreźnie
Nr rejestru handlowego 23641
Numer podatkowy: 203/124/00813

Design / Progra­mowanie/ CMS

Heimrich & Hannot GmbH
An der Frauen­kirche 12
01067 Dresden

telefon: 0351 81609-10
faks: 0351 81609-36
e-mail:

www.heimrich-hannot.de

Ograni­czenie odpowie­dzialności cywilnej

Treści na tej stronie internetowej zostały opracowane z największą staran­nością. Jednak operator nie udziela żadnej gwarancji odnośnie do prawidłowości, integralności i aktualności udostęp­nionych treści. Nie ponosi odpowie­dzialności za pomyłki i błędy w druku.

Linki zewnętrzne

Niniejsza strona internetowa zawiera odsyłacze do stron osób trzecich („linki zewnętrzne”). Za te strony odpowie­dzialność ponoszą ich operatorzy. Przy pierwszym połączeniu z linkiem zewnętrznym operator sprawdził obce treści pod kątem naruszenia przepisów prawa. W momencie zamiesz­czania linków nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Operator nie ma wpływu na kształt i treść aktualnych i przyszłych stron zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w niniejszym serwisie linki.

Prawa autorskie i prawa pokrewne

Opubli­kowane na tej stronie treści podlegają niemieckiemu prawu o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych. Każde wykorzy­stanie, które nie jest dopuszczone przez niemieckie prawo o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych wymaga wcześniejszej, pisemnej zgody operatora lub danego posiadacza praw. Obowiązuje to w szczególności w przypadku powielania, opracowania, tłumaczenia, zapisywania i edycji lub odtworzenia treści w bazach danych lub innych elektro­nicznych mediach i systemach. Treści i prawa osób trzecich są przy tym wyraźnie oznaczone jako takie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ochrona danych

Tutaj można przejść do naszego oświad­czenia o ochronie prywatności.

Fotografie:

flitzi.jpg

hauschild.jpg

burning-concrete.jpg

motorrad.jpg

sonderaus­stellung_burning_concrete.jpg

Zdjęcia odwiedza­jących muzeum: Jan Gutzeit

Na tej stronie korzystamy z plików cookie (ciasteczek). Niektóre z nich są niezbędne, a inne pomagają nam poprawiać jakość naszej strony, tak aby zapewnić odwiedzającym maksymalny komfort jej użytkowania. Szczegółowe informacje na temat partnerów, zastoso­wanych technologii i podstaw prawnych przetwa­rzania znajdują się w naszej deklaracji o ochronie danych. Aby wyświetlić pełną treść naszej strony internetowej, kliknij „Akceptuj”.

Akceptuj