Německá demokratická republika – země železnic

Nejdůležitější a prakticky nepostradatelnou součástí systému hromadné dopravy v bývalém východním Německu byla železniční doprava. Bylo tomu tak z politického rozhodnutí, umocněného navíc nedostatkem osobních automobilů. Podíl kolejové osobní dopravy se podobně jako u nákladní dopravy pohyboval kolem 90 %. Vlaky bývaly přeplněné při každodenním dojíždění do práce, to samé platilo i o víkendové výletní dopravě. Rovněž prázdninový provoz zejména ve směru k Baltskému moři se každý rok pohyboval na hranici kapacit. Speciální dálkové vlaky (např. Tourex do Varny v Bulharsku) a mezinárodní vlaky (např. Vindobona a Neptun) byly pomyslnou výkladní skříní východoněmecké železniční dopravy. Meziměstskými expresními vlaky, které spojovaly krajská města s Berlínem, jezdily denně tisíce cestujících.

Ve městech byla doprava z největší části zajišťována tramvajemi, autobusy hrály v rámci městské hromadné dopravy pouze doplňkovou roli.

Německé říšské dráhy byly s více než 250 000 zaměstnanci největším zaměstnavatelem v Německé demokratické republice. Podíl žen byl (s velkými rozdíly dle pracovního zařazení) přibližně 20 %.

Zaměstnanci drah obývali byty spravované železničními bytovými družstvy, odpočívali ve firemních zahrádkářských osadách a sportovali v železničních sportovních klubech.

Osobní vůz 3. třídy, 1954
měřítko: 1:10

V roce 1954 představila budyšínská vagónka (Vereinigung Volkseigener Betriebe des Lokomotiv- und Waggonbaus Bautzen) osobní vozy typu E 5 (Bghw). Ač ve své konstrukci a vzhledu navazovaly na vozy vyráběné ve 30. letech, jednalo se o první konstrukčně nové vozy Německých říšských drah po roce 1945. Společně s přestavěnými a modernizovanými staršími vozy tvořily po dlouhá léta většinu vozového parku.

Tyto vozy byly nejčastěji nasazovány v západosaském prostoru a v příměstské dopravě kolem Lipska, Halle a Magdeburku.

Některé vozy byly osazeny řídící jednotkou pro nasazení ve vratných soupravách. Vyřazování vozů E 5 z provozu začalo na konci 80. let, ukončeno bylo v roce 1993.

rozchod kolejí 1 435 mm
řada C4üp-54
délka přes nárazníky 23 200 mm
hmotnost ve službě 39 t
počet míst k sezení 74
maximální rychlost 100 km/h
počet toalet 2

 

Na této internetové stránce používáme soubory cookie. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají zlepšovat tuto webovou stránku, a tím Vám nabídnout maximální pohodlí. Podrobná vysvětlení k používané technice, partnerům a právním podkladům pro zpracování naleznete v našem prohlášení o ochraně dat. Pro otevření naší internetové nabídky v úplném rozsahu klikněte prosím na „Souhlasím“.

Souhlasím