Návštěvní řád

Stav 2020

 • Jíst a pít je zakázáno
 • Vstup do muzea se zvířaty je s výjimkou vodících psů pro zrakově postižené zakázán.
 • Kouření je zakázáno ve všech prostorách muzea.
 • Dotýkat se je možné pouze takto označených exponátů.
 • Při požárním poplachu (pronikavý zvuk sirény) opusťte budovu vyznačenými únikovými cestami.
 1. Dodržujte prosím pokyny našeho personálu. Osobám, které nedodržují návštěvní řád a pokyny personálu muzea, může být udělen zákaz vstupu do budovy.
 2. Návštěvnice a návštěvníci ručí za všechny škody a náklady způsobené svým chováním.
 3. Odložte všechny rozměrné a neskladné předměty (zavazadla, tašky, deštníky atd.) v šatně. Za cennosti nepřebíráme odpovědnost.
 4. Vstup do pochůzných exponátů je na vlastní nebezpečí.
 5. Dotýkat se je možné pouze takto označených exponátů.
 6. Doprovod dětí a mládeže žádáme o dohled nad jemu svěřenými osobami.
 7. Fotografování a filmování (bez použití blesku a stativu) k soukromým účelům je v expozici dovoleno. O pořízení snímků ke komerčním účelům je nutno před vlastní návštěvou muzea písemně požádat (email: presse@verkehrs.museum).
 8. Nalezené předměty odevzdejte prosím personálu muzea nebo v pokladně.
 9. Při požárním poplachu (pronikavý zvuk sirény) opusťte budovu vyznačenými únikovými cestami.
 10. Využití dětských prostor Dopravního muzea Drážďany:
  Přístup je povolen pouze dětem v doprovodu plnoleté osoby. Používání vozidel v Dopravní zahradě je povoleno pouze dětem ve věku od 3 do 6 let s výškou do 1,50 m. V dětských hernách nepřejímá Dopravní muzeum Drážďany za děti odpovědnost nad rámec zákonných povinností. Tuto odpovědnost má doprovod dítěte. Plnoletá doprovázející osoba, jakožto osoba zákonem pověřená dohledem, za svěřené dítě ručí rovněž vůči Dopravnímu muzeu Drážďany a vůči třetím osobám.
 11. Všechny expozice jsou přístupné lidem s handicapem. Pro použití výtahu se prosím obraťte na náš personál.
 12. Nošení a prezentace diskriminačních, rasistických nebo antisemitských symbolů je v muzeu zakázáno.
 13. Vstup do muzea se zvířaty je s výjimkou vodících psů pro zrakově postižené zakázán.
 14. Kouření je zakázáno ve všech prostorách muzea.
 15. Dodatek v případě pandemie:
 • Pokud pociťujete příznaky nemoci, zůstaňte doma!
 • Zakrývejte si nos a ústa rouškou.
 • Dodržujte minimální rozestupy od ostatních návštěvníků a personálu muzea.

Na této internetové stránce používáme soubory cookie. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají zlepšovat tuto webovou stránku, a tím Vám nabídnout maximální pohodlí. Podrobná vysvětlení k používané technice, partnerům a právním podkladům pro zpracování naleznete v našem prohlášení o ochraně dat. Pro otevření naší internetové nabídky v úplném rozsahu klikněte prosím na „Souhlasím“.

Souhlasím