Odjezd! – Stálá expozice železniční dopravy

Prostřed­nictvím zčásti dosud nikdy nevysta­vených exponátů budete seznámeni s tím, jak kolejová doprava měnila život lidí, jakým způsobem utváří dnešní dobu a jak by mohla v budoucnu vypadat. Podnikněte zážitkovou jízdu časem, během níž nastoupíte do mnoha vagónů a lokomotiv a ponoříte se do atmosféry oněch dob.

Werbemotiv für die neue Ausstellung Schienenverkehr mit Erfindern und einer dampfenden Lokomotive
 • Železnice byla iniciátorem i motorem industri­a­lizace Německa a dala základ (rozpohy­bo­vanému) světu, tak jak ho známe dnes. Rozhodující první kroky učinil geniální drážďanský inženýr Johann Andreas Schubert, jenž v roce 1839 sestrojil první německou funkční lokomotivu Saxonii. V první části expozice vás ve své dílně osobně přivítá – díky několika atraktivním velkoplošným projekcím – sám pan konstruktér Schubert a představí vám jedinou věrnou a funkční repliku Saxonie.

  Seitenansicht der Dampflokomotive Saxonia
 • Úžasná lokomotiva: z železničního „pravěku“ pochází lokomotiva Muldenthal, vyrobená v roce 1861, která je považována za nejstarší kompletně dochovanou německou lokomotivu. A jakým způsobem cestovala saská princezna? Vstupte do originálního salonního dvorského vozu princezny Matydy z roku 1885 a osobně se s ní seznamte!

  Lokomotive Muldenthal
 • Expozice se rovněž zabývá tématy, jako jsou zemské dráhy v čase rozkvětu železnic na konci 19. století, dějiny Německých říšských drah do konce druhé světové války, železnice v rozděleném Německu nebo současnost a budoucnost kolejové dopravy.

  Blick in einen Straßenbahnwagen
 • Kromě Johanna Andrease Schuberta se v expozici seznámíte s mnoha dalšími lidmi a osobnostmi, vyprávě­jícími prostřed­nictvím řady projekcí a dalších audiovi­zu­álních zastavení o všedním životě a své práci u dráhy nebo o cestování po železnici.

  Kinder schauen in Eisenbahnwaggon
 • Jak funguje parní lokomotiva?

  Díky aplikaci Augmented Reality-App můžete spatřit jednotlivé konstrukční díly parní lokomotivy IV K v akci.

  Augmented Reality App an der Dampflok IV K
 • Obrazový archiv vagónky Waggonbau Görlitz ve Zhořelci
  Digitální sbírka

  Online prezentace jedinečné sbírky skleněných fotogra­fických desek z firemního archivu bývalého podniku Waggonbau Görlitz na www.sachsen.museum-digital.de.

  Vierachsiger doppelstöckiger zweiteiliger Steuerwagen (Außenansicht V, Gruppenaufnahme), 1936
  Schenkung Bombardier Transportation (© Verkehrsmuseum Dresden)

Naše nejlepší zastávky

 • Lokomotive Saxonia

  „Saxonia“

  V Muzeu dopravy můžete obdivovat první funkční lokomotivu, která byla v Německu vyrobena: „Saxonii“. Vznikla podle předlohy anglické lokomotivy „Comet“, ovšem už s několika vylepšeními. Při otevření železnice Lipsko – Drážďany v roce 1839 směla jet až na konci slavnostních vlakuů, který táhly anglické lokomotivy; pak ji převzala Lipsko-drážďanská železniční společnost a používala se maximálně do roku 1856. Toto je jediná originální replika, která vznikla v roce 1989 u příležitosti 150. výročí první německé dálkové železniční trasy.

 • Führerstand VI K

  V kabině lokomotivy IV K

  Těžké a lesklé černé páky a kliky, všude je cítit olej a uhlí: ten, kdo se vyšplhá do kabiny pro strojvůdce parní lokomotivy, zatočí si klikou ventilů nebo zatáhne za brzdu, si bude moci historii železnice vychutnat zrakem, čichem i hmatem. Tato lokomotiva je jednou ze tří úzkoko­lejných lokomotiv řady IV K, dodaných Saské státní železnici mezi lety 1892 až 1921, které zůstaly zachovány v původním stavu.

 • Rauchende Dampflokomotiven vor einem Bahnhof

  Železniční depo

  Muzeum dopravy vlastní momentálně 105 originálních kolejových vozidel, která jsou z převážné části upravena pro muzejní účely. Cílem je představit na základě kolejových vozidel co nejvíce epoch historie německé železnice. Většina sbírky kolejových vozidel je kvůli nedostatku místa uložena v depu, které se návštěvníkům otevírá při zvláštních příleži­tostech, jako například při každoročním setkání parních lokomotiv. Sbírka zahrnuje lokomotivy všech trakcí. Zastoupeny jsou konstrukce saské, pruské a bádenské železniční správy i typové lokomotivy. K inventáři patří také historické saské a pruské osobní a nákladní vozy i novodobá vozidla z let 1960 až 1985.

Expozici najdete zde:

Lageplan Museum - Dauerausstellung Schienenverkehr
Eisenbahn Saxonia

Další expozice

Na této internetové stránce používáme soubory cookie. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají zlepšovat tuto webovou stránku, a tím Vám nabídnout maximální pohodlí. Podrobná vysvětlení k používané technice, partnerům a právním podkladům pro zpracování naleznete v našem prohlášení o ochraně dat. Pro otevření naší internetové nabídky v úplném rozsahu klikněte prosím na „Souhlasím“.

Souhlasím