Odjazd! – Wystawa stała TRANSPORT KOLEJOWY

Dzięki częściowo nigdy wcześniej niepre­zen­towanym eksponatom odwiedzający mogą doświadczyć i uświadomić sobie, jak transport kolejowy zmieniał nawyki życia codziennego, jak wpływa on na teraźniejszość i jak może wyglądać w przyszłości. Wybierz się w pełną wrażeń podróż w czasie, podczas której możesz wejść do wnętrza wagonów i lokomotyw z poprzednich epok i poczuć klimat minionych lat.

Werbemotiv für die neue Ausstellung Schienenverkehr mit Erfindern und einer dampfenden Lokomotive
 • Kolej żelazna była punktem zapalnym i siłą napędową industria­lizacji w Niemczech, kładąc tym samym podwaliny pod (mobilny) świat, w jakim dzisiaj żyjemy. Decydujący pierwszy krok postawił drezdeński geniusz inżynierii Johann Andreas Schubert, który w 1839 roku zbudował „Saxonię”, pierwszą w pełni działającą niemiecką lokomotywę. To właśnie Schubert wita gości na początku wystawy, w swoim – zainsce­ni­zowanym z rozmachem przy użyciu wielko­for­ma­towych projekcji – warsztacie, w którym ujrzeć można jedyną istniejącą replikę „Saxonii”.

  Seitenansicht der Dampflokomotive Saxonia
 • Lokomotywa budząca podziw: „Muldenthal“ to początki kolei. Zbudowana w 1861 roku, uznawana jest za najstarszą, w pełni zachowaną, niemiecką lokomotywę. Chcesz wiedzieć jak podróżowały księżniczki na dworze saskim? Wejdź do oryginalnej królewskiej salonki księżniczki Matyldy z roku 1885 i poznaj osobiście jej właści­cielkę.

  Lokomotive Muldenthal
 • Wystawa koncentruje się wokół kolei regionalnych w okresie rozkwitu kolei pod koniec XIX wieku, Deutsche Reichsbahn (pl. Niemieckie Koleje Rzeszy) aż do końca II wojny światowej, kolei w podzie­lonych Niemczech, a także na czasach teraźniejszych i przyszłości transportu kolejowego.

  Blick in einen Straßenbahnwagen
 • Oprócz Johanna Andreasa Schuberta na wystawie spotkać można wiele innych osób, które za pośred­nictwem wyświe­tlanych obrazów oraz licznych filmów i nagrań audio, opowiadają o roli kolei w swoim codziennym życiu, o swojej pracy na kolei oraz o podróżowaniu pociągiem.

  Kinder schauen in Eisenbahnwaggon
 • Jak działa lokomotywa parowa?

  Dzięki aplikacji z wykorzy­staniem technologii AR (rozszerzona rzeczy­wistość) można przyjrzeć się wybranym elementom lokomotywy parowej IV K w akcji.

  Augmented Reality App an der Dampflok IV K
 • Archiwum zdjęć Waggonbau Görlitz
  Zbiory cyfrowe

  Prezentacja online unikatowego zbioru zdjęć na szkle pochodzących z zakładowego archiwum znanego niegdyś przedsię­biorstwa Waggonbau Görlitz na stronie sachsen.museum-digital.de.

  Vierachsiger doppelstöckiger zweiteiliger Steuerwagen (Außenansicht V, Gruppenaufnahme), 1936
  Schenkung Bombardier Transportation (© Verkehrsmuseum Dresden)

Nasze atrakcje

 • Lokomotive Saxonia

  „Saxonia“

  W Muzeum Transportu można podziwiać pierwszą, działającą lokomotywę, która została skonstruowana w Niemczech: „Saxonia”. Jej pierwo­wzorem była angielska lokomotywa „Comet”, jednak została ona nieco udosko­nalona. W trakcie otwarcia kolei żelaznej pomiędzy Lipskiem i Dreznem w 1839 roku „Saxonia” mogła jechać jedynie za angielskimi lokomo­tywami, które ciągnęły wagony, następnie została przejęta przez Kolej Lipsko-Drezdeńską (Leipzig Dresdner Eisenbahn) i do 1856 roku była eksplo­atowana. To jest jedyna oryginalna replika, która powstała w 1989 r. z okazji 150-lecia powstania pierwszej niemieckiej kolei daleko­bieżnej.

 • Führerstand VI K

  W kabinie maszynisty lokomotywy IV K

  Lśniąco czarne, ciężkie drążki i korby, w powietrzu unosi się zapach oleju i węgla: Kto wdrapie się do kabiny maszynisty lokomotywy parowej, pokręci zaworami, pociągnie za hamulec, ten może zobaczyć, powąchać i poczuć historię kolei żelaznej. Ta lokomotywa jest jedną z jeszcze trzech zachowanych w oryginalnym stanie lokomotyw wąskoto­rowych typu IV K, które zostały dostarczone w latach 1892–1921 Saksońskim Kolejom Państwowym (Sächsische Staatse­isen­bahnen).

 • Rauchende Dampflokomotiven vor einem Bahnhof

  Magazyn pojazdów szynowych

  Muzeum Transportu posiada obecnie 105 oryginalnych pojazdów szynowych, które w przewa­żającej części zostały odnowione zgodnie z zasadami muzealnymi. Naszym celem jest zaprezen­towanie możliwie wielu etapów historii niemieckiej kolei żelaznej na przykładzie pojazdów szynowych. Ze względu na brak miejsca większość tych pojazdów jest przecho­wywana w magazynie, który udostępnia się zwiedzającym z okazji szczególnych wydarzeń, jak na przykład doroczny zjazd lokomotyw parowych. Zbiór obejmuje lokomotywy wszystkich rodzajów trakcji i składa się z konstrukcji saksońskich, pruskich oraz badeńskich, jak również lokomotyw standar­dowych. Oprócz tego do zasobu należą historyczne saksońskie i pruskie wagony pasażerskie oraz towarowe, jak również pojazdy nowej konstrukcji z okresu pomiędzy 1960 i 1985 r.

Tutaj znajdziesz wystawę:

Lageplan Museum - Dauerausstellung Schienenverkehr
Eisenbahn Saxonia

Pozostałe wystawy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie (ciasteczek). Niektóre z nich są niezbędne, a inne pomagają nam poprawiać jakość naszej strony, tak aby zapewnić odwiedzającym maksymalny komfort jej użytkowania. Szczegółowe informacje na temat partnerów, zastoso­wanych technologii i podstaw prawnych przetwa­rzania znajdują się w naszej deklaracji o ochronie danych. Aby wyświetlić pełną treść naszej strony internetowej, kliknij „Akceptuj”.

Akceptuj