Historia
Muzeum Transportu

Muzeum Transportu zostało stworzone po II wojnie światowej, w 1952 roku. Było jedną z pierwszych placówek kulturalnych w NRD bezpośrednio powiązaną z utworzeniem Hochschule für Verkehr­swesen (Szkoły Wyższej Transportu). Jego korzenie sięgają jednak 1877 r. Na ten rok datuje się początek kolekcji powstałego później (od 1902 r.) Saksoń­skiego Muzeum Kolejnictwa. Muzeum mieściło się na początku przy Wiener Straße, a następnie od 1921 r. na Dworcu Dresden-Neustadt.

Zniszczony w wyniku nalotów bombowych w 1945 r. budynek Johanneum przy Neumarkt stał się siedzibą Muzeum Transportu w 1954 r. Znajdujący się dzisiaj pod ochroną konser­watora zabytków, renesansowy budynek z 1586 r. był związany z transportem od samego początku, ponieważ służył kiedyś saksoń­skiemu dworowi jako stajnia.

W 1956 r., z okazji 750-lecia Drezna, otwarto pierwszą ekspozycję pod tytułem „120 lat historii transportu w Saksonii.” Wraz z odbudową Johanneum tworzono kolejne wystawy stałe. W 1958 r. udostępniono wystawę dot. transportu kolejowego, a rok później wystawę dot. żeglugi.

Obecnie Muzeum Transportu prezentuje pod jednym dachem wystawy o czterech rodzajach transportu: wodnym, powietrznym, kolejowym i drogowym. Dodatkowo jednostka dysponuje powierzchnią przeznaczoną na wystawy czasowe oraz przestrzenią wyposażoną w atrakcje dla dzieci. W 2012 r. ekspozycje dot. lotnictwa, transportu drogowego, żeglugi i transportu kolejowegoi zostały całkowicie zmodyfi­kowane.

Od 2006 r. Muzeum Transportu jest sp. z o.o. o charakterze non-profit prawa niemieckiego. Udziałowcami są Miasto Drezno oraz Towarzystwo Wspierania Muzeum Transportu (Gesell­schaft zur Unterstützung des Verkehr­smuseums).

 • 1952

  Muzeum Transportu zostało stworzone jako jedna z pierwszych placówek kulturalnych w NRD po II wojnie światowej.

  Studenten und Angestellte der HfV helfen beim Wiederaufbau des Johanneums
 • 1956

  Z okazji 750-lecia Drezna otwarto pierwszą ekspozycję pod tytułem „120 lat historii transportu w Saksonii.”

  Chaisenträger transportieren Exponat oder Einrichtungsobjekt in das Verkehrsmuseum Dresden um 1956
 • 1958

  Otwarto pierwszą wystawę stałą dotycząca transportu kolejowego.

  Die Muldenthal wird gegen 1958 in das Johanneum transportiert
 • 1970/72

  Otwarto wystawę dotyczącą lotnictwa, tym samym w muzeum prezen­towano ekspozycje o wszystkich rodzajach transportu (kolejowy, lotniczy, drogowy i wodny).

  3 Frauen stehen am Ballonkorb Plauen um 1970/72
 • 1990

  Wraz z utworzeniem Wolnego Kraju Saksonia muzeum uzyskało status muzeum krajowego.

  Außenansicht des Johanneums um 1990
 • 2006

  Zmiana osobowości prawnej: Muzeum Transportu zostało przekształcone w sp. z o.o. o charakterze non-profit prawa niemieckiego, Udziałowcami są Miasto Drezno oraz Towarzystwo Wspierania Muzeum Transportu.

  Außenansicht des Johanneums um 2006
 • 2012

  Otwarcie nowej wystawy stałej dotyczącej lotnictwa

  Familie blickt von Empore auf Exponate der Dauerausstellung Luftfahrt
 • 2015

  Otwarcie nowej wystawy stałej dotyczącej transportu drogowego, obejmującej samochody osobowe, dwukołowce i pojazdy użytkowe; powierzchnię wystawową stanowi oszklony dziedziniec.

  Ausstellungsraum Straßenverkehr
 • 2017

  Otwarcie nowej wystawy stałej dotyczącej żeglugi.

  Familie am Steuerrad in der Dauerausstellung "Schiffahrt"
 • 2020

  nowej wystawa stała transport kolejowy

  Original Dampflokomotive Muldenthal im Verkehrsmuseum Dresden
  Foto: Anja Schneider (© Anja Schneider)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie (ciasteczek). Niektóre z nich są niezbędne, a inne pomagają nam poprawiać jakość naszej strony, tak aby zapewnić odwiedzającym maksymalny komfort jej użytkowania. Szczegółowe informacje na temat partnerów, zastoso­wanych technologii i podstaw prawnych przetwa­rzania znajdują się w naszej deklaracji o ochronie danych. Aby wyświetlić pełną treść naszej strony internetowej, kliknij „Akceptuj”.

Akceptuj